Przeskocz do treści

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW
Definire necessarium est? Rzymskie terminy prawne i ich definicje
13 kwiecień 2018 r.
Wydział Prawa i Administracji
UNIWERSYTET GDAŃSKI

Sala 2042

Program III Forum

plakat forum modych romanistow

Potęga rzymskiego państwa dawno rozpadła się w gruzy, kiedy rzymskie prawo zmartwychwstało i zdobyło panowanie nad przeważną częścią Europy. Zwycięstwo to zawdzięcza przede wszystkim swojej wewnętrznej sile żywotnej, która sprawiła, że umiało ono zaspokoić w szerokiej mierze potrzeby nowoczesnego świata i które stanowi jego podstawowy prawny pierwowzór.
R. Taubenschlag, W.Kozubski

Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG zaprasza na konferencję dla młodych badaczy prawa rzymskiego z krajowych ośrodków naukowych, nieposiadających statusu samodzielnego pracownika naukowego. Spotkanie jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów –„Analogie, inspiracje, refleksje czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego” (Gdańsk, 26 listopada 2015 r.).

Konferencja ma na celu umożliwienie uczestnikom prezentacji zakresu i kierunków prowadzonych przez nich badań, wymianę poglądów w ramach środowiska naukowego, a także dyskusję na temat spodziewanych rezultatów i stosowanych metod badawczych.
Temat konferencji został pomyślany w ten sposób, aby każdy uczestnik miał możliwość prezentacji podejmowanego tematu badawczego, wzajemną wymianę poglądów oraz integrację w ramach środowiska naukowego.

Komitet organizacyjny i naukowy
dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor nadzwyczajny UG
dr Beata J. Kowalczyk
dr Bartosz Szolc-Nartowski

Zgłaszanie wystąpień
1. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji i nadsyłanie tematów wystąpień wraz z abstraktami do dnia 31 marca 2018 r., wysyłając informację pod adres: bszolcnartowski@prawo.ug.edu.pl
2. Przewidywany czas na jedno wystąpienie to około 15 min. Po każdym z wystąpień przewidziany jest czas na dyskusję.
3. Organizatorzy zastrzegają, że do udziału zakwalifikowanych zostanie maksymalnie dziesięć zgłoszonych referatów. Szczegółowy plan konferencji zostanie ustalony i podany na stronie internetowej http://www.praworzymskie.ug.edu.pl/ do dnia 6 kwietnia 2018 r.
4. Organizatorzy przewidują zgłoszenie do druku w Czasopiśmie Prawno-Historycznym dwóch najlepszych referatów.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej i zapewniają wyżywienie dla wszystkich uczestników oraz nocleg dla osób z dalej położonych ośrodków badawczych (po uzgodnieniu z organizatorami)
Więcej informacji na temat konferencji na stronie: http://www.praworzymskie.ug.edu.pl/